• Βασικές αρχές επικοινωνίας
  • Αποτελεσματική επικοινωνία και αυξήσει τη γνώσεων σας ως προς τις διάφορες μορφές επικοινωνίας και τον τρόπο να φτιάξει κάποιος ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή ενότητα χρησιμοποιώντας τεχνικές παρουσίασης
  • Ικανότητες που χρειάζεται κάποιος ο οποίος απασχολείται ως εκπαιδευτής, manager, προϊστάμενος κλπ. προκειμένου να επικοινωνεί αποτελεσματικά.
  • Ανάλυση  ικανοτήτων εκπαιδευτή και βαθμοί ενεργούς ακρόασης
  • Σημασία  της μη λεκτική επικοινωνίας καθώς επίσης τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων και οι ικανότητες του ικανού εκπαιδευτή