• Μελέτη εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται
  • Καθορισμός νέων προϊόντων / υπηρεσιών
  • Σχεδιασμός της διαδικασία ένταξης του νέου προϊόντος στην γκάμα.