Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών με εκπαιδευτές τόσο από Κύπρο αλλά και από την Ελλάδα. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν πλούσια εμπειρία στον τομέα της ειδικότητάς τους και είναι πιστοποιημένη από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπινού Δυναμικού (ΑΝΑΔ).  Έχουν επιλεγεί με βάση τα πλούσια ακαδημαϊκά τους προσόντα αλλά και την εμπειρία τους στον τομέα ειδίκευσης τους. 

Ο κάθε εκπαιδευτής επιλέγεται μετά από την ανάλυση της εκπαιδευτικής ανάγκης του οργανισμού στον όποιο θα γίνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και γίνεται συσχετισμός με τις γνώσεις αλλά και τις εμπειρίες τους. Έχουμε πάντα ως γνώμονα η εκπαίδευση να είναι σχετική με τον οργανισμό και να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα από ένα περιβάλλον διαδραστικής εκπαίδευσης,  μελέτης περιπτώσεων (case studies)  αλλά και βέλτιστων πρακτικών που είναι άμεσα συνδεμένες με την λειτουργία της επιχείρησης αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται.