• «Πρώτες Βοήθειες στην εργασία Επείγοντα Περιστατικά»   (διάρκειας 6 ωρών)
  • «Πρώτες Βοήθειες στην εργασία»     (διάρκειας 18 ωρών)
  • «Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής»  (Διάρκεια 6 ωρών)