• Καθορισμός Αποτελεσματικής Εξυπηρέτησης
  • Αυξάνοντας την διατήρηση Πελατών (Μείωση Customer Turnover)
  • Καθορίζοντας την σημασία του πελάτη (Εσωτερική και Εξωτερική Πελάτες)
  • Χειρισμός Αντιρρήσεων Πελατών
  • Διάγνωση Πελατειακών Αναγκών
  • Τεχνικές Εξεύρεσης Νέων Πελατών
  • Τεχνικές διαχείρισης και Ανάπτυξης Υφιστάμενων Πελατών (Cross Selling / Up selling)