• Συμμετοχική ηγεσία που εστιάζει στα δυνατά σημεία της ομάδας και στις αρμοδιότητές της
  • Κοινή αίσθηση στόχου
  • Ανοιχτή επικοινωνία με πολλαπλές διόδους επικοινωνίας
  • Εστίαση στη μελλοντική κατεύθυνση της ομάδας
  • Διαρκής ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές
  • Έμφαση και σαφήνεια στην εργασία
  • Δέσμευση για την ανάδειξη του ταλέντου και της δημιουργικότητας κάθε μέλους της ομάδας
  • Άμεση ανταπόκριση στις αποφάσεις και τα προβλήματα της ομάδας καθώς και στις ανάγκες των πελατών