• Επαγγελματική συμπεριφορά και επικοινωνία (Body Language, Προφορική , Γραπτή και Τηλεφωνική επικοινωνία)
  • Σημασία του πελάτη στην επιχείρηση μας
  • Αγοραστική συμπεριφορά
  • Επίπεδα εξυπηρέτησης
  • Καθορισμός προσδοκιών του πελάτη και τρόποι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες του. Πώς να προσφέρουμε φανταστική εξυπηρέτηση
  • Πρόληψη και Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών